2017 оны 5 сарын мэдээ

2017 оны 5 дугаар сард Хөдөө аж ахуйн бирж 23 удаагийн арилжаагаар 204 482 богц ноолуур, 1 775 богц хонины ноос, 221 богц тэмээний ноос, 2 689 богц ямааны завод ноос, 2 422 богц завод ноосны арилжаа хийлээ.

Дэлгэрэнгүй

2017 оны 4 сарын мэдээ

2017 оны 4 дугээр сард Хөдөө аж ахуйн бирж 19 удаагийн арилжаагаар 160 585 богц ноолуур, 2 310 богц хонины ноос, 299 богц тэмээний ноос, 12 440 богц ямааны завод ноос, 3 490 богц завод ноосны арилжаа хийлээ.

Дэлгэрэнгүй

2017 оны 3 сарын мэдээ

 2017 оны 3 дугаар сард Хөдөө аж ахуйн бирж 11.1 тонн ноолуур, 252.8 тонн хонины ноос, 95.5 тонн ямааны завод ноос, 413.1 тонн завод ноос арилжаалж 12.9 тэрбум төгрөгийн гүйлгээ хийлээ.

Дэлгэрэнгүй

2017 оны 2 сарын мэдээ

2017 оны 2 дугаар сард Хөдөө аж ахуйн бирж 5 тонн ноолуур, 376 тонн хонины ноос, 6 тонн тэмээний ноос, 422 тонн ямааны завод ноос, 147 тонн завод ноос арилжаалж 7.3 тэрбум төгрөгийн гүйлгээ хийлээ.

Дэлгэрэнгүй