ХҮНИЙ НӨӨЦ

Хүний нөөцийн бодлого

Хүний нөөцийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, түүнтэй холбоотой асуудлыг зохицуулахад удирдамж болгон ашиглагдах баримт бичиг

Дэлгэрэнгүй

Ажлын байр

Одоогоор нээлттэй ажлын байр зарлагдаагүй байна.

ДэлгэрэнгүйАнкет татах

Сонгон шалгаруулалт

“Хөдөө аж ахуйн бирж” ХХК-д хандсан ажил горилогч хэн бүхэнд сонгон шалгаруулалтын үйл ажиллагаа нээлттэй, шударга байх болно

Дэлгэрэнгүй