Зураг

Бидний тухай

Бирж үйл ажиллагаандаа ил тод, шударга зарчмыг баримталж, Монгол Улсын аймаг, сум бүрээс “онлайн” арилжаанд оролцож буй бараа, түүхий эд бэлтгэгч бүрийн тэгш оролцоог хангах, бараа, түүхий эдийн үнэ, ханшийн мэдээ, мэдээллийг цаг алдалгүй орон даяар шуурхай хүргэх олон улсын жишигт нийцсэн техник, технологийн шийдлийг санал болгосноор хөдөө аж ахуйн салбарын түүхий эд бэлтгэгчид өөрийн хөдөлмөр, баялгийг зах зээл дээр зүй зохистой үнэлүүлэх, улмаар бизнесийн орчинг бодитой үнэлэх, төлөвлөх боломжийг бүрдүүлэх зорилготой.

“Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн тухай” хууль болон “Хөдөө аж ахуйн биржийн үйл ажиллагааны ерөнхий журам”-д арилжаанд оролцох үндсэн шалгуур нь зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг эрх бүхий байгууллагаас авсан байхаар заасан бөгөөд энэхүү зохицуулалтын дагуу Санхүүгийн зохицуулах хорооноос 37 хуулийн этгээд тусгай зөвшөөрөл авч Биржийн байнгын гишүүнээр арилжаанд оролцсон байна. Түүнчлэн “Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн тухай” хуульд заасны дагуу “Хоршоо” нь тусгай зөвшөөрөл авах шаардлагагүйгээр байнгын бус гишүүнээр арилжаанд оролцох боломжтой.

“Хөдөө аж ахуйн бирж” ТӨХХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын баталсан “Үйл ажиллагааны ерөнхий журам”-д заасан шалгуур үзүүлэлтүүдийг хангасан агуулахуудад Биржийн итгэмжлэл олгодог бөгөөд 2014 оноос эхлэн итгэмжлэл хүсэгчтэй 1 жилийн хугацаатай итгэмжлэлийн гэрээ байгуулдаг болсон.

Биржээр арилжих бараа, түүхий эдийн жагсаалтад ноолуур, хонины ноос, тэмээний ноос, бодын хөөвөр, завод ноос, ямааны завод ноос, тосны ургамал, хүнсний буудай зэрэг 8 нэр төрлийн бараа, түүхий эд орсон ба тус бүрийн барааны тодорхойлолтыг боловсруулан баталсан.

2015 оноос эхлэн биржийн индекс тооцоолж олон нийтэд мэдээлж эхлэсэн. “Mongolian Agricultural Price IndeX” буюу MAPIX нь “Монголын хөдөө аж ахуйн бараа, түүхий эдийн үнийн индекс” нэрийн товчлол бөгөөд Бирж дээр арилжигдаж байгаа бараа, түүхий эдийн үнийг математик загвараар жигнэж тооцоолсон үнэ юм. Биржийн индекс нь сонгосон бүлэг бараа эсвэл салбар дахь барааны үнийг ерөнхий багцаар харах боломж олгодог.

Бирж нь бараа, түүхий эдийн зах зээлийн өнөөгийн нөхцөл боломж, онцлогоос шалтгаалан худалдагч, худалдан авагч талуудын бараа, түүхий эд худалдах, худалдан авах гэрээг үндэслэн төлбөр тооцоо хийж гүйцэтгэх буюу хоёр талт клирингийн зарчмаар төлбөр тооцоо, клирингийн үйлчилгээг үзүүлдэг. 2013 оноос эхлэн ХААН банк, Төрийн банк болон Голомт банкаар дамжуулан арилжаанд оролцогчдын дэнчингийн гүйлгээ, худалдах, худалдан авах гэрээний төлбөр болон бусад өдөр тутмын төлбөр тооцоог хийж байна.

Бирж 2013 оноос 2017 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд нийт 834 өдрийн арилжаа зохион байгуулж, арилжааны нийт дүн 2.42 их наяд төгрөгт хүрээд байна.

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2018 оны 6 дугаар сарын 04-ны өдрийн 224, 225 дугаар тогтоолоор Биржийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн томилсон ба нийт 9 гишүүний бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж байна.

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дарга:

Г.Сайханбаяр – Батлан Хамгаалах Яамны Газрын Дарга

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүд:

Я.Эрдэнэсайхан – Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны Газрын дарга

Я.Алтангэрэл - Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны ахлах мэргэжилтэн

Ж.Баттулга - Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын бодлого төлөвлөлт, удирдлагын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн

О.Мөнхсоёл - Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын Бодлого төлөвлөлт, удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтэн

М.Болор - Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын Бодлого төлөвлөлт, удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтэн

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүд:

Ш.Энхтуул - МУИС-ийн Бизнесийн сургуулийн багш

Ж.Дэлгэрсайхан – СЭЗИС-ийн багш, дэд профессор

Б.Мөнхтуяа – “Ногоон хөгжил үндэсний нэгдэл” ХК-ийн төслийн удирдагч.

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2016 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 05 дугаар тогтоолоор “Хөдөө аж ахуйн бирж” ТӨХХК-ийн Гүйцэтгэх захирлаар Х. Баатарыг томилсон.

Компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс томилогдсон Гүйцэтгэх захирал удирдлага зохион байгуулалтаар ханган ажиллах ба Гүйцэтгэх захирлын шийдвэр гаргах үйл ажиллагаанд туслах, мэдээллээр хангах, зөвлөх чиг үүрэг бүхий Захирлын зөвлөл ажилладаг.

Захирлын зөвлөл:

Х. Баатар - Гүйцэтгэх захирал

Б. Чулуунбаатар - Захиргаа, дотоод аудитын хэлтсийн захирал

Д. Баярсайхан - Стратеги, судалгаа, хөгжлийн хэлтсийн захирал

Р.  Алтай - Арилжааны хэлтсийн захирал

Ц. Дуламсүрэн - Төлбөр тооцоо, ложистикийн хэлтсийн захирал

А. Алтанхуяг - Мэдээллийн технологийн хэлтсийн захирал

Д. Дэлгэрзаяа - Хуулийн зөвлөх

Нарийн бичгийн дарга: Г. Туяа