Зураг

Арилжааны тойм /2017.10.04/

Хөдөө аж ахуйн бирж ХХК 2017 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдрийн  байдлаар 124 удаа арилжаа зохион байгуулж 1227.3 тонн ямааны завод ноос , 5988.8 тонн ямааны ноолуур, 7246.0 тонн хонины ноос, 191.3 тонн тэмээний ноос, 1180.5 тонн хонины завод ноосыг тус тус арилжсан  байна.